+48 501 474 926 (pon-pt 9:00-17:00)

Ogłoszenia

Ważne informacje od Geo-Poland

Udział w targach w Ho Chi Minh City, Wietnam (2022)

Geo-Poland jako przedsiębiorstwo z Wielkopolski zaprezentowało swoją ofertę mlek dla niemowląt i małych dzieci na stoisku regionalnym Województwa Wielkopolskiego podczas największych wietnamskich targów związanych z żywnością i technologią żywności - Foodexpo Vietnam. Targi odbyły się w dniach od 16 do 19 listopada 2022 r. w centrum Ho Chi Minh City, w Wietnamie. Odnośnik do strony projektu .

EU symbols and Greater Poland

Udział targach Foodexpo Vietnam 2022 w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

Dotacja Covid19 (2020)

Spółka Geo-Poland informuje, iż realizuje projekt: Dotacja na kapitał obrotowy dla Geo-Poland sp. z o.o. w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Cele projektu
utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz zatrudnienia w czasie epidemii COVID-1.
Czas trwania
01/07/2020 - 30/09/2020
Wartość projektu
234,880.95 PLN
Wkład Funduszy Europejskich
234,880.95 PLN. Wkład funduszy europejskich wynosi 100%.
EU Symbols