Jakość i bezpieczeństwo

Ścisła kontrola jakości to nasz priorytet

Gwarancja jakości

Geo-Poland zawsze stawiało czoła i nadal konfrontuje się z nowoczesnymi wyzwaniami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa w dziedzinie żywienia niemowląt.

W celu spełnienia współczesnych wymogów jakości i bezpieczeństwa, oprócz projektowania, wdrażania, stosowania i utrzymania systemu jakości i bezpieczeństwa, zgodnie z normą ISO 22000:2005, firma Geo-Poland działa również w ramach procedur i wymagań stawianych przez System Analizy Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli (HACCP) oraz Dobrą Praktykę Produkcyjną (GMP).

Wykorzystują najwyższej klasy obiekty przemysłowe, wyposażone w najnowocześniejsze sprzęty laboratoryjne oraz, przede wszystkim, wysoko wykwalifikowanych, doświadczonych i zaangażowanych ludzi do ich obsługi, Geo-Poland projektuje, rozwija, produkuje i dystrybuuje żywność dla niemowląt zdatną do spożycia od pierwszych dni życia.

Jednocześnie, Geo-Poland uznaje swoją odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich stosownych wymogów prawnych obowiązujących w ramach swojego zakresu działalności. Geo-Poland jest zobowiązana do spełnienia dwustronnie zatwierdzonych umów z odbiorcami hurtowymi i detalicznymi, stale dokładając starań do dalszego doskonalenia.

Celem zapewnienia najwyższej możliwej gwarancji jakości, firma Geo-Poland nie tylko korzysta z własnych, przyzakładowych laboratoriów, lecz również współpracuje z najlepszymi, niezależnymi i najbardziej znanymi laboratoriami w Europie.

Wszyscy dostawcy surowców (włączając dostawców opakowań) są regularnie audytowani przez pracowników Geo-Poland. Wszystkie dostarczone firmie Geo-Poland surowce do produkcji muszą posiadać odpowiednie certyfikaty analizy wystawione przez ich producentów.

Niezależnie od informacji zawartych w certyfikatach dostarczonych przez dostawców, wszystkie surowce używane do produkcji w Kutnie podlegają badaniom laboratoryjnym wykonanym przez lub na zlecenie firmy Geo-Poland. Główny nacisk kładziony jest na sprawdzanie parametrów mikrobiologicznych, które muszą być w przedziałach określonych restrykcyjnymi normami dla zywności dla niemowląt.

Ponadto, proces produkcji oraz zgodność naszej działalności z przepisami Polski oraz Unii Europejskiej są w sposób ciągły monitorowane przez:

  • inspekcję sanitarną (Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie)
  • służby weterynaryjne (Powiatowy Inspektor Weterynaryjny w Kutnie)

Obie instytucje przeprowadzają kontrole na terenie zakładu produkcyjnego oraz gromadzą i badają próbki zarówno surowców jak i produktów gotowych.


Certyfikaty

HACCP

Certyfikat HACCP

Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli

GMP

Certyfikat GMP

Dobra praktyka produkcyjna

ISO22000

Certyfikat ISO22000

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności


Dopuszczenie na rynek chiński

Firma Geo-Poland sp. z o.o. jest dopuszczona przez CNCA do produkcji i sprzedaży swoich towarów do Chin

CNCA

Halal

Mleko dla dzieci produkowane przez firmę Geo-Poland posiada certyfikaty Halal (dla każdej marki mleka)

Certyfikat Halal