Aktualności

22 listopada 2022 r.
Geo-Poland jako przedsiębiorstwo z Wielkopolski zaprezentowało swoją ofertę mlek dla niemowląt i małych dzieci na stoisku regionalnym Województwa Wielkopolskiego podczas największych wietnamskich targów związanych z żywnością i technologią żywności - Foodexpo Vietnam. Targi odbyły się w dniach od 16 do 19 listopada 2022 r. w centrum Ho Chi Minh City, w Wietnamie. Odnośnik do strony projektu.
UE fundusze informacja Udział targach Foodexpo Vietnam 2022 w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.
24 sierpnia 2020 r.
Spółka Geo-Poland informuje, iż realizuje projekt: Dotacja na kapitał obrotowy dla Geo-Poland sp. z o.o. w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Cele projektu: utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz zatrudnienia w czasie epidemii COVID-19.
Czas trwania: 01/07/2020 do 30/09/2020.
Wartość projektu: 234 880,95 PLN.
Wkład Funduszy Europejskich: 234 880,95 PLN. Wkład funduszy europejskich wynosi 100%.
UE informacja
20 marca 2020 r.
Spółka Geo-Poland informuje, iż pomimo postępującej globalnej pandemii COVID-19, utrzymuje ciągłość produkcji i działalności. Najwyższym priorytetem spółki jest utrzymanie dostaw mleka dla niemowląt do wszystkich regionów świata, na których operuje bez jakichkolwiek przerw w dostawach. Zarząd Spółki Geo-Poland podjął decyzję o umożliwieniu pracy zdalnej tym pracownikom, w przypadku których było to możliwe. Ponadto, pracownikom zostały udostępnione środki ochrony osobistej, które pozwolą w znacznym stopniu na ograniczenie ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2.
Życzymy wszystkim zdrowia i wytrwałości w tym niełatwym czasie.
6 marca 2020 r.
W związku ze zwiększającymi się w Polsce przypadkami zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i wywołaną nim chorobą COVID-19, Zarząd Spółki Geo-Poland zwalnia z obowiązku świadczenia pracy wszystkich pracowników, których umowy o pracę są w trybie i okresie wypowiedzenia. Osoby te nie są również zobowiązane do pracy zdalnej, jak też do stawiania się w miejscu pracy, w okresie do końca terminu wypowiedzenia. Zarządzenie Zarządu obowiązywać będzie przez sześć miesięcy od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Spółki w dniu 6.03.2020.
19 grudnia 2019 r.
Spółka informuje, iż w dniach 23.12.2019 do 6.01.2020 zawiesza działalność produkcyjną i wprowadza świateczno-noworoczną przerwę urlopową dla większości pracowników. Produkcja zostanie wznowiona 7 stycznia 2020 r.
Życzymy wszystkim zdrowych, rodzinnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, a także wszelkiej pomyślności w nowym 2020 roku!
1 sierpnia 2019 r.
W maju bieżącego roku odbyła się w naszym zakładzie produkcyjnym w Kutnie kontrola przeprowadzona przez urzędników egipskich (National Food Safety Authority z siedzibą w Kairze). Z przyjemnością inforujemy, iż przeszliśmy audyt bez zastrzeżeń i nasza firma otrzymała zezwolenie na eksport swoich produktów do Egiptu.